KN Channel với bad baby & Spiderman & fishing game. Nghỉ hè nên Spiderman và Bé Na được mẹ cho ra biển câu cá. Hãy xem họ câu được con cá gì nhé!